Hoe haal ik het optimale uit mijn onderneming


 
Telefoon; +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com

 

Hoe ontstaat een " doolhof situatie " ?

Optimale bedrijfssituatie         Afbeelding A                                                                   Doolhofsituatie           Afbeelding B 

Afbeelding A

De toegevoegde nieuwe elementen zijn als vast bestanddeel in de onderneming geïnstalleerd, en kunnen nu
optimaal worden toegepast aan de bestaande aanverwante elementen.

Om dit probleem te voorkomen, dient men de onderneming eerst goed voor te bereiden, en eventueel aan te
passen, alvorens men de nieuwe elementen c.q. bestanddelen toevoegt en installeert.


Afbeelding B

Hier is duidelijk te zien, dat de toegevoegde nieuwe elementen niet op de juiste plaats staan, en zelfs niet aansluiten aan de aanverwante elementen.

Bij het niet juist installeren van nieuwe elementen , openen zich de vaste elementen 

en verplaatsen zich de aanverwante elementen.           Zie afbeelding B  letter  V

Hoe wordt deze " Doolhof situatie " opgelost ?

1.  Eerst wordt onderzocht, naar de vaste elementen c.q. bestanddelen binnen de onderneming.

2.  Dan worden de toegevoegde nieuwe elementen op de juiste positie, als vast element geïnstalleerd,
     daar waar het nieuwe element toegepast gaat en moet worden, en wel zodanig dat deze in directe
     verbinding staat met de aanverwante elementen.

3.  De aanverwante elementen, die ook als basis element fungeerde,  kunnen nu optimaal functioneren
     met het toegevoegd nieuw element, wat nu als fundamenteel vast bedrijfselement is geworden.