Optimale Service " succes verzekerd "

      

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / controle
Optimale Service


Aantal intensieve werkdagen:  166,32 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Personeel / Management / Directie
 


Het garanderen en verlenen van optimale service naar afnemers en consumenten, omtrent producten en diensten die een onderneming
aanbiedt en verkoopt, is een van de belangrijkste elementen binnen de onderneming !

Business Solution Systems adviseert dan ook aan grote ondernemingen en multinationals, het zakelijk service element afzonderlijk
binnen de onderneming te installeren als zijnde " Service - management ", die zich uitsluitend bezig houden met dit aspect.

Veel ondernemers, managers en personeelsleden hanteren het service element uitsluitend op het product zelf, en dat terwijl het
begrip " service ", op zakelijk niveau alles omvattend is !

Een optimale service, die een bepaalde onderneming hanteert en verleent, moet duidelijk herkenbaar zijn omtrent producten en
die men aanbiedt en verkoopt.

Optimale service begint bij het eerste contact met de afnemers en consumenten !

Veel ondernemers verschillen nogal van mening als men vraagt; wanneer het eerste contact met de betreffende afnemers en
consumenten was, en welk zakelijk element men heeft toegepast.

Belangrijk is ook te vermelden, dat een iedereen die werkzaam is voor een onderneming, een belangrijk deel bijdraagt aan de
verantwoordelijkheid en uitvoering van desbetreffende service, wat bepalend is voor het succesvol op de markt brengen ( en behouden ) van
producten en diensten die de onderneming aanbiedt en verkoopt.

Het verlenen van service aan afnemers en consumenten is een dagelijkse opgave, als men kennis heeft van alle zakelijke elementen die daaronder vallen.

De belangrijkste herkenbare onderliggende elementen van optimale service zijn:

-1]   Duidelijke en klantvriendelijke reclame activiteiten naar afnemers en consumenten
-2]   Klantvriendelijke maar duidelijke overeenkomsten met distributeurs en afnemers
-3]   Klantvriendelijke offertes naar distributeurs en afnemers ( groothandel en detailhandel )
-4]   Klantvriendelijke facturen, aangaande betalingen van factuurbedragen
-5]   Snelle en correcte leveringen aan distributeurs, afnemers en consumenten
-6]   Het dagelijks onderhouden van contacten met distributeurs en afnemers, hetzij telefonisch of 
-      persoonlijk ( omtrent eventuele problematiek die zijn of kunnen ontstaan )
-7]   Duidelijk en overzichtelijk distributie,- en logistiek beleid, indien in eigen beheer
-8]   Klantvriendelijke en duidelijke garantiebepalingen omtrent producten en diensten naar afnemers
 -     en consumenten.
-9]   Optimaal ingerichte en snel reagerende klantvriendelijke help,- en service desk, om producten en
-      diensten te kunnen ondersteunen met informatie en het verhelpen van eventuele problemen.
10]  Personal approach & After Sales op een klantvriendelijke en consequente wijze ten uitvoer brengen

Het verlenen van optimale service binnen de onderneming, naar distributeurs, afnemers en consumenten, wordt uiteindelijk door
alle zakelijke elementen en personeelsleden ondersteund, om zodoende tot een optimaal service resultaat te komen.

Volgens Business Solution Systems, is het streven naar optimale service te weinig !

Het verlenen van optimale service moet een vast element zijn binnen de onderneming, om zodanig het verkoopproces met succes
te garanderen van alle producten en diensten die men aanbiedt en verkoopt.