Optimaal functionerende werkplek binnen de onderneming

     

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / Controle optimaal Georganiseerde werkplek

Aantal intensieve werkdagen:  45,36 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Unit Manager / Afdelingshoofd / Directie


Indien alle afdelingen ( ongeacht het aantal ) binnen de onderneming optimaal functioneren, dan spreekt men over een goed georganiseerde werkplek.

Een goed georganiseerde werkplek is de draaiende motor ( oftewel het hart ) van iedere onderneming.

" Met de juiste smering en onderhoud, zal deze motor, de onderneming draaiende houden "

Indien een of meerdere afdelingen, niet meer optimaal functioneren, zo kan men niet meer spreken over een goed georganiseerde
werkplek, omdat alle afdelingen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.

Met andere woorden, alle afdelingen zijn afhankelijk van elkaar !

Een goed georganiseerde werkplek, bestaat niet alleen uit;

> Hard werkende werknemers
> Een goed ingerichte afdeling
> En op tijd beginnen met de dagelijkse werkzaamheden

Daar komt veel meer bij kijken !

Om een goed georganiseerde werkplek te optimaliseren en te realiseren, moet men minimaal 45 werkdagen per jaar
investeren, om dit belangrijk aspect te verwezenlijken.

Herkenning van functionaliteit en optimalisatie van afdelingen ( de meest belangrijke aspecten )

Een slecht georganiseerde werkplek herkent men doorgaans aan de onderstaande aspecten:

*    Afdelingen binnen de onderneming, zijn omslachtig bereikbaar
>   Liggen te ver uit elkaar, of / en zijn onlogisch verdeeld binnen de onderneming

*    Afdelingen zijn van binnen, onoverzichtelijk en niet volledig ingericht
>   Dat kan leiden tot wanorde van betreffende verrichte werkzaamheden

*    Afdelingen zijn saai ingericht
>   Dat kan leiden tot demotivatie van werknemers die werkzaam zijn op de betreffende afdelingen

*    Afdelingen voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnormen en brandveiligheid
>   Dit kan leiden tot onzeker gevoel en gedrag, wat invloed kan hebben op de werkprestaties

*    Dezelfde taken en werkzaamheden zijn verdeeld over meerdere afdelingen
>   Hierdoor ontstaan onnodige vertragingen en verwarringen binnen de betreffende afdelingen
*    Slechte communicatie tussen personeel en afdelingen
>   Dit kan leiden tot het maken van onnodige zoekacties en fouten van werknemers

*    Het zoek raken van documenten (of niet correct invullen), die zijn overgedragen aan andere afdelingen
>   Dit leidt niet alleen tot verwarring, maar ook tot grote vertragingen van de dagelijkse werkzaamheden

*    Slecht georganiseerde koffie,- en lunchpauzes
>   Werknemers kunnen zich benadeeld gaan voelen, omdat deze deel uit maken van het motivatieproces

Alle bovengenoemde ( meest voorkomende ) aspecten, dragen daartoe bij, dat de arbeidsuren niet efficiënt worden benut, wat o.a.
kan leiden tot een enorm bedrag aan onnodige onkosten per werknemer.

Zie ook > Vakkundig personeel
en Onnodig verzuim Arbeidsuren

Business Solution Systems biedt de ondernemer praktische en logische oplossingen, die
de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdelingen niet beïnvloeden !