Rechtsvormen van ondernemingen

     
 

Telefoon; +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / controle rechtsvorm van de onderneming


Aantal intensieve werkdagen:  7,56 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Hoofdondernemer / Directie

 


De rechtsvorm van een onderneming ( Eenmanszaak, V.O.F., B.V, e.d. ) dient men ieder kalenderjaar te controleren, of deze
moet worden aangepast c.q. of deze moet worden gewijzigd.

Ondernemers vergeten heel vaak, dat privézaken in heel veel gevallen " meegroeien " in de onderneming, zodanig dat het zakelijk en
privéaspect niet meer gescheiden zijn van elkaar, ongeacht de geregistreerde rechtsvorm van de onderneming.

Een jaarlijkse controle met eventuele aanpassingen is niet alleen raadzaam, maar zelfs verantwoordelijk verplicht.

Het analyseren van
alle zakelijke en privé aspecten, moeten daartoe bijdragen, of de geregistreerde rechtsvorm van de betreffende
onderneming aangepast c.q. gewijzigd moet worden, of in haar huidige rechtsvorm kan blijven functioneren.

Dit geldt natuurlijk ook voor het optimaliseren en veilig stellen van alle financiële aspecten, die gekoppeld zijn aan de onderneming, zoals
hierna in het Rechtsvorm Analyse Schema is weergegeven.

Het meest gebruikelijke tijdstip van bovengenoemde analyse wordt meestal uitgevoerd, direct na het jaarlijks inventariseren van de
onderneming teneinde het kalender,- belastingjaar.

Echter adviseert Business Solution Systems deze jaarlijkse inventarisatie niet af te wachten ten einde het kalender,- belastingjaar, maar
bovengenoemde analyse uit te voeren direct na het tweede kwartaal.

Optimale periode voor Business Solution Systems is de vakantieperiode, die de betreffende onderneming hanteert, zodat bij terugkomst van
vakantie, het analyserapport klaar is en overhandigd kan worden aan de directie.

De directie kan daarna, onmiddellijk overgaan tot maatregelen nemen, die tot voordelen moet leiden, nog voor het einde van het betreffende kalender,- belastingjaar.

Dit in verband met belastingvoordelen, afschrijvingen en dergelijke.

Hoe kan men bepalen, wanneer de rechtsvorm van de onderneming aangepast of gewijzigd moet worden ?

Onderstaand Rechtsvorm Analyse Schema laat duidelijk zien, van hoeveel factoren deze afhankelijk zijn.

Het analyse schema ( de meest gebruikte rechtsvormen ) is zeer zeker niet alleen voor startende ondernemers !