Trap naar zakelijk succes


Telefoon; +31 657 566 545
E-mail; service@businesssolutionsystems.com

De belangrijkste elementen

Men zegt doorgaans, dat een startende ondernemer 3 jaar ( 36 maanden ) nodig heeft, om haar / zijn bedrijf succesvol en winstgevend te maken.

Business Solution Systems deelt deze mening niet, omdat het succes en het behalen van winst niet afhankelijk is van tijd, maar van het
product en de daaraan verbondene zakelijke elementen en waarden binnen de onderneming.

Business Solution Systems is er wel van overtuigd, dat een periode van 36 maanden nodig is, om een nieuw bedrijf structureel te vormen, om optimaal
deel te kunnen nemen aan de huidige, snel groeiende economie, en al haar technische ontwikkelingen.

De trap naar zakelijk succes geeft aan, hoeveel werkdagen per jaar, de startende ondernemer aandacht moet besteden, om het betreffende zakelijk
element tot een succes te maken.

Voor bestaande ondernemingen, met jarenlange ervaring, geldt hetzelfde principe, echter met het grote verschil, dat de elementaire waarde
in procenten ( % ) bepalend zijn voor het blijvend succes van het product en de onderneming.

Toelichting berekening: Zakelijke elementen en percentages elementaire waarde

Business Solution Systems gebruikt hierbij een analyse formule, waarbij de periodieke factor van 36 maanden een belangrijke rol spelen.

Resultaat is, hoeveel werkdagen per jaar, als strategisch en operationeel aandachtsaspect nodig zijn, om succesvol zaken te doen en
blijven doen, berekend per zakelijk element.

Business Solution Systems heeft hierbij een gemiddelde van 21 werkdagen per maand aangehouden, uiteraard rekening gehouden met feest,- en vakantiedagen.

Business Solution Systems, heeft volgens eigen ontwikkeld analyse systeem, het aantal werkdagen, gemiddeld 21 per maand, berekend
over een kalenderjaar van 252 werkdagen.

Hierbij heeft Business Solution Systems een werkweek aangehouden van 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag), inclusief 2 zaterdagen per
maand, ter beschikking voor noodzakelijke werkzaamheden.

De "Trap naar succes " en al haar aspecten, zorgen ervoor dat de ondernemer " het spoor niet bijster raakt ", en dat de onderneming
optimaal gaat en blijft functioneren.

Het totaal aantal werkdagen per jaar, dient men gecontroleerd uit te voeren als strategisch en operationeel aandachtsaspect.   
Alle zakelijke elementen (
zie A t/m H ) worden door alle personeelsleden en verantwoordelijke managers uitgevoerd, waarbij de directe en
verantwoordelijke controle onder toezicht van de directie valt.

A.   Rechtsvormen van ondernemingen
B.   Optimale bedrijfslocatie
C.   Georganiseerde - optimaal functionerende - werkplek binnen de onderneming
D.   Vakkundig personeel binnen de onderneming
E.   Reclame & Adverticing " het visitekaartje van de onderneming "
F.   Marketing & Sales " zonder marketing vaart niemand wel "
G.   Optimale Service " succes verzekerd "
H.   Uitstekend product " verdient meer aandacht dan men denkt "

Om de onderneming zakelijk succes te garanderen, wordt het betreffend zakelijk element, gekoppeld aan een goed georganiseerde afdeling, die
onder leiding staat van een vakbekwaam manager.

Is er geen vakbekwaam manager voor betreffende afdeling in dienst, zo kan de directie een afdelingshoofd aanwijzen met de nodige
ervaring, indien noodzakelijk met professionele bijscholing.

Heeft de onderneming een of meerdere - bovengenoemde - aspecten niet in huis, zo is het uiterst belangrijk dat deze worden toegevoegd.

Het totaal aantal aangegeven werkdagen per zakelijk element, dienen het gehele kalenderjaar optimaal benut te worden door de verantwoordelijke
managers c.q. diensthoofden om zijn / haar afdeling georganiseerd en efficiënt te maken en te houden.