Uitstekend product " verdient meer aandacht als men denkt "

                 

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / controle
Uitstekend product

Aantal intensieve werkdagen:  196,56 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Management / Directie


Een algemene regel voor de ondernemer is;

De verpakking kan nog zo gebruiksvriendelijk en mooi zijn, maar als het product zelf de consument niet aanspreekt, zo zal het
betreffende product door de consument eenmalig worden aangeschaft, en in ergste geval in de winkel blijven liggen.

Is het product door de consument eenmaal aangeschaft, en men is niet tevreden, zo zullen de gewenste verkoopresultaten
tegenvallen, omdat de welbekende " mond op mond reclame ", in dit geval op negatieve wijze, op het betreffende product zal blijven hangen.

Een uitstekend product, is derhalve niet alleen afhankelijk van design, gebruiksvriendelijkheid en prijs !

Het succesvol op de markt brengen van een of meerdere producten en diensten, is afhankelijk van alle zakelijke elementen, die
binnen de onderneming zijn geïnstalleerd en hoe deze worden uitgevoerd.

De prijs van het product wordt dan vaak ook bepaald, aan de hand van alle zakelijke elementen, die binnen de onderneming worden toegepast.

Derhalve is het ook belangrijk, een zo breed mogelijk assortiment van producten te produceren danwel in aan te
bieden ( bijvoorbeeld in de winkel ), om betere verkoopresultaten te bereiken.

Voorbeeld:

In het verleden, verkochten schoenenwinkels alleen nog maar schoenen en laarzen.

Vandaag de dag, verkoopt men allerhande aanverwante lederartikelen zoals riemen en gespen, handtassen en alles wat met
leder te maken heeft, tot zelfs paraplu's aan toe.

Hoe groter het assortiment, des temeer aspecten erbij komen kijken, om alle producten tot een succesvol verkoopresultaat te verwezenlijken.

Producten op voorraad nemen, is vaak een niet haalbare zaak voor kleine ondernemers, maar is geen reden om deze niet op te
nemen in het assortiment, wat men wil gaan aanbieden.

Men dient dan wel hele duidelijke afspraken te maken met fabrikanten en leveranciers omtrent levertijden om zodoende de consument
snel en naar tevredenheid te kunnen bedienen.

Een goed voorbeeld zijn meubelzaken, die nagenoeg alles leveren met een bepaalde levertijd.

De consument heeft hier in het algemeen vrede mee, omdat het een begrijpelijke situatie is.

Begrijpelijk omdat men dergelijke grote producten niet op voorraad kan nemen, omdat men veelal ook afhankelijk is, van de wens die
consumenten aandragen zoals design en afmeting.

Maar dan dienen de toegezegde levertijden wel worden nagekomen, omdat consumenten hiervoor de nodige tijd en moeite voor moeten
vrij maken om het bestelde product in ontvangst te nemen, te plaatsen en welmogelijk de nodige financiële middelen moeten regelen.

Nieuwe ideeën, voor nieuwe producten dienen zorgvuldig te worden bekeken op haalbaarheid, en of deze passen in het beleid van de onderneming.

De directie en het management, dragen de gehele verantwoordelijkheid omtrent de dagelijkse werkzaamheden, om alle producten om
een zodanige manier te begeleiden, vanaf de productie ( indien van toepassing ) danwel inkoop tot en met de verkoop hiervan.

Hierbij dienen alle zakelijke elementen binnen de onderneming optimaal te worden toegepast !