Welkom

Dhr. KimJohn Angenent
 
Telefoon; +31 657 566 545
E-mail; service@businesssolutionsystems.com 
Vanwege de CORONA CRISIS ondersteunen wij ondernemers en personeel
Op basis van "NO-CURE NO-PAY" U betaald pas als u weer financieel sterk bent !!
Klik hier voor onze speciale e-mail "Corona Dienstverlening"


Men spreekt van een bedrijfseconomisch intern probleem, indien er sprake is van o.a.:

 1. Bedrijfsinterne kosten worden of zijn te hoog
 2. Werknemer productiviteit en efficiency neemt af
 3. Productcreativiteit ontbreekt en het product is trendloos geworden
 4. Verkoopresultaten zijn minder 
 5. Bedrijfspresentatie ( Logo, briefpapier, website e.d. ) is verouderd

Door alle bovengenoemde aspecten, stagneert de verkoop van het product c.q. dienstverlening, met als negatief resultaat, dat de omzet ook minder wordt.
Zijn de interne bedrijfskosten te hoog geworden, waarbij de controle hierover niet meer te overzien zijn, zo ontstaat er ook nog eens ( automatisch ) een te lage winst.
Maar een bedrijfseconomisch intern probleem, betekend niet, dat een bedrijf slechte financiële bedrijfsresultaten ( per maand, kwartaal, half jaar of per jaar ) behaald heeft.

 6. Verhuizing, in verband met expansie van het bedrijf
 7. Verbetering c.q. moderniseren van het bedrijf
 8. Optimaliseren beveiliging van het bedrijf
 9. Fuseren van bedrijven
10. Andere toekomstige doelstellingen die de onderneming nastreeft en wil gaan uitvoeren

Hoe herkent men een bedrijfseconomisch intern probleem ?

Heel eenvoudig, aan de hand van jaarcijfers van het betreffende fiscale boekjaar.
Ook al behaald men per maand, kwartaal, half jaar of per jaar meer omzet, dan betekent dit uiteraard niet, dat de netto winst automatisch ook hoger is.
Is de netto winst zelfs minder geworden, zo dient men te achterhalen, hoe deze tot stand is gekomen.

Een goede accountant, kan het bedrijf vaak wel cijfermatig toelichten, wanneer dit probleem is ontstaan ( bedrijfsresultaten ), maar weet 
vaak niet de toedracht en oplossing te presenteren.
In het ergste scenario, dat alle bedrijfsresultaten tegenvallen, dient het betreffende bedrijf direct te handelen, om dit bedrijfseconomisch 
probleem op te sporen, te analyseren en op te lossen.

Business Solution Systems biedt u deze bedrijfseconomische oplossingen, aan de hand van de door Business Solution Systems toegepaste logica.

De Logica analisten van Business Solution Systems, bespreken in een persoonlijk oriëntatie gesprek, met de directie van het 
betreffende bedrijf, het bedrijfseconomisch probleem.
Alle gesprekken en handelingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld !
Business Solution Systems hanteert een geheimhoudingsovereenkomst, zodat alle belangen van alle betrokkene partijen beschermd blijven.   

Zie ook Algemene voorwaarden.