Werkwijze


 
Telefoon; +31 657 566 545
E-mail; service@businesssolutionsystems.comBusiness Solution Systems hanteert een standaard " Company Check List ", die op maat wordt
aangepast, van het betreffende bedrijf, aan de hand van het geabsolveerde oriëntatie gesprek.

In deze " Company Check List ", worden alle aspecten vermeld, die betrekking hebben op alle activiteiten binnen een bedrijf.


Aan de hand van de resultaten, die afkomstig zijn uit deze "Company Check List ", kan de B.S.S Logica analist, ter plaatse al bepalen, hoe
het bedrijfseconomisch intern probleem ontstaan is.


Ongeacht omvang en soort onderneming,
Business Solution Systems heeft geen inzicht nodig in de financiële boekhouding, om het
bedrijfseconomisch intern probleem op te sporen.
Echter zal dit in een later stadium wel noodzakelijk zijn, om het bedrijfseconomisch intern probleem te analyseren om daarna een
reorganisatie advies te presenteren.

Oriëntatie gesprek

Nadat het oriëntatie gesprek is afgerond, en de resultaten uit de " Company Check List " bekend en besproken zijn, kan de directie van het betreffende bedrijf,
Business Solution Systems de opdracht geven, om over te gaan tot het analyseren van het bedrijfseconomisch intern probleem, om daarna
een analyserapportage te presenteren.

Analyserapportage / Reorganisatie advies

Het analyserapport, waarin het bedrijfseconomisch intern probleem ( c.q. problemen ) vermeld staat, wordt met de directie van het betreffende bedrijf
besproken, waarna de directie kan overgaan tot het in opdracht geven, om een reorganisatie advies uit te werken en te presenteren.

Indien de directie het Business Solution Systems reorganisatie advies goedkeurt, zal de reorganisatieprocedure worden opgestart.
Business Solution Systems vindt personeelsbehoud ( werknemers ) een uiterst belangrijk aspect, als het gaat om reorganiseren.

Reorganiseren

Reorganiseren van een bedrijf, ongeacht omvang, soort onderneming, doelstelling en aantal werknemers, zal te allen tijde worden uitgevoerd, in goed overleg en
samenwerking met werkgever en werknemers van het betreffende bedrijf, zonder dat hierdoor de onderneming enig schade lijdt.
Sterker nog, de onderneming wordt gedurende deze reorganisatieperiode efficiënter en productiever.

Nadat de gehele reorganisatieprocedure naar tevredenheid en succesvol is afgerond, heeft het betreffende bedrijf recht op 1 jaar lang gratis " Back-Up advies "
van Business Solution Systems.

Reorganisatie aspecten

Business Solution Systems hanteert standaard reorganisatie procedures, die in een later stadium worden aangepast met de directie van het betreffende bedrijf.

Men kan zelf toetsen, of een bedrijf toe is aan reorganisatie, aan de hand van de Business Solution Systems standaard reorganisatie aspecten.